Saju jirugi, saju makgi

<< zpět na přehled Tulů

Saju jirugi

Saju makgi

Saju jirugi, saju makgi [sadžu čirugi, sadžu makki].
První sestavy technik, které se ovšem ještě do oficiálních sestav (tulů) nezapočítávají, jsou útok do čtyř stran (saju jirugi) a blok do čtyř stran (saju makgi). Začátečníci cvičí kombinaci přední úder (gunnun so ap joomuk baro jirugi) a spodní blok  (gunnun so palmok najunde makgi), respektive spodní blok malíkovou hranou (gunnun so sonkal najunde makgi) a střední blok palcovou hranou předloktí (gunnun so an palmok kaunde yop makgi). Pokročilejší žáci ovšem mohou do “sestavy” zapojit libovolné dvě techniky, které si potřebují důkladně procvičit před otočkou nebo po ní.

Výuka většinou začíná saju jirugi, úderem do čtyř stran. Zde se žák poprvé seznámí se střídáním technik a s otočkou o 90 stupňů. Je třeba otáčet se na špičce a tak, aby závěrečný postoj byl správný!  Během otáčení na jednu stranu vlastně ona špička stále zůstává na jednom místě. V základním saju jirugi je třeba dávat pozor na to, aby se správně střídalo postavení těla on mom (v úderu) a pan mom (v bloku).

Saju makgi, obrana do čtyř stran, je na první pohled jen variací na předešlé téma. Přesto obsahuje nové prvky. Prvním z nich je samozřejmě spodní blok plochou sonkal, který musí být na první pohled odlišný od bloku plochou bakat palmok (předloktím) z saju jirugi. Ovládání postavení trupu je zde o něco obtížnější než v saju jirugi. Oba bloky sice vyžadují polootevřené postavení, pan mom, ale pokaždé na jinou stranu. Saju makgi svádí k tomu, že se vše cvičí jako on mom, což je samozřejmě chyba.

Jinak je samozřejmě nutné dávat pozor na obecné věci, jako:

 • správné postoje,
 • správné nápřahy,
 • správná pozice a výška rukou v technice,
 • došlap, technika a výdech v jeden okamžik,
 • zpevnění těla a techniky až v poslední okamžik,
 • rotace úderové či blokovací plochy v poslední okamžik pohybu,
 • uvolnění těla před začátkem další techniky a
 • během provádění techniky správný pohyb těla nahoru-dolů.
 • Chcete-li si vyzkoušet jiné techniky, můžete si zacvičit třeba kombinace

apcha busigi (přední kop) a gunnun so palmok najunde makgi (spodní blok předloktím),

 • yopcha jirugi (stranový kop) a gunnun so an palmok kaunde yop makgi (střední blok palcovou hranou předloktí),
 • gunnun so palmok chookyo makgi (horní blok) a gunnun so palmok chookyo makgi (horní blok) – oba stejné proto, abyste si vyzkoušeli blok v pohybu dopředu i dozadu
 • pro pokročilejší žáky třeba bandal chagi (nebo sewo chagi) a bandae dollyo goro chagi

Publikováno  March 22nd, 2015