O taekwondo ITF

Bojové umění, sebeobrana nebo kondiční a regenerační cvičení?

Ti mladší si většinou pod názvem taekwondo většinou dovedou alespoň představit nějakýbojový sport, ne nepodobný mnohem u nás prozatím známějšímu karate. A v čem je tedy rozdíl? Základních rozdílů je několik a záleží dle čeho chceme srovnávat. taekwondoje například mnohem mladší. Bylo vytvořeno v roce 1955 jihokorejským generálem Choi Hong Hi, který sám měl v karate mistrovský titul. Povedlo se mu skloubit svou znalost karate, s tradičními korejskými bojovými styly na bázi nejmodernějších biomechanických poznatků a vytvořit tak opravdu moderní bojové umění sebeobrany pro každého, které má i vysoce kvalitní sportovní složku. Ale co je asi nejdůležitější, dokázal ve velmi krátké době rozšířit taekwondo po celém světě, takže jej dnes aktivně cvičí přes 100 milionů lidí! Propracovaným systémem mezinárodních instruktorů je garantována stejně kvalitní výuka jak v Asii tak i v Evropě i na dalších kontinentech.
Více o generálovi Choi Hog Hi si můžete přečíst například zde

Taekwondo ITF jakožto sportovní odvětví má 5 disciplín, ve kterých se soutěží jak na malých oblastních soutěžích, tak i na mistrovství světa či Evropy. Taekwondo je uspořádáno tak, že si každý může najít realizaci, která nejlépe vyhovuje jeho věku, fyzickým dispozicím, mentalitě a motivaci. Někdo se jej učí jako prostředek velmi účinné sebeobrany, někdo chce získat významné sportovní úspěchy a někdo si chce třeba jen pravidelným cvičením v příjemné partě lidí uchovat či získat dobrou kondici a zdravou hmotnost. Právě pravidelné cvičení i těch nejjednodušších sestav skvěle procvičí celé tělo a je možné je praktikovat prakticky až do smrti jako to činil i zakladatel taekwondo, který zemřel v roce 2002 v 83 letech.
Mnoho zvláště starších cvičenců, které třeba ke cvičení přemluvily jejich děti, si nemůže vynachválit postupné vymizení svých vesměs již zhoršujících se chronických zdravotních potíží. A to nemluvě o tom, že kromě zlepšení zdraví a zvýšení sebevědomí jsou i reálně schopni se postavit na účinný odpor například v případě náhodného pouličního přepadení, která se bohužel již stala běžnou realitou nejenom ve velkých městech.
Taekwondo ITF se cvičí v ČR od roku 1987, a velmi záhy se naši cvičenci začali prosazovat na Evropských, ale i světových soutěžích. První titul mistra světa pro Českou republiku ve sportovním boji (matsogi) vybojovala již v roce 1994 Radka Dlouhá (prov. Heydušková). A bilance úspěchů českých taekwondistů a také titulů mistrů světa a Evropy se stále zvyšuje. Čeští taekwondisté federace ITF patří jednoznačně k nejúspěšnějším našim reprezentantům ze všech bojových sportů. Tyto úspěchy by nebyly možné bez dlouholetého skvělého fungování Českého sportovního svazu taekwondo ITF. Ten organizuje 3 stupňové pravidelné soutěže včetně mistrovství Čech a Moravy a samozřejmě také včetně Mistrovství ČR.

Systém soutěží

Taekwondo ITF má pět soutěžních disciplín, které dohromady podávají ucelený obrázek o technické vyspělosti cvičenců. Soutěže jsou rozděleny do 4 věkových kategorií:

  • žákovské (do 13 let)
  • juniorské (do 18 let)
  • seniorské (+ 18let)
  • veteránské (+40 let a dále ještě děleno po 10 letech)

1. Cvičení sestav – Tul

Tul v překladu znamená "technická sestava". Závodníci jsou rozděleni do kategorií podle technických stupňů a předvádějí, že znají techniky taekwondo, a zadaný tul dokáží správně zacvičit.
Sestav je celkem 24, stejně jako má den hodin. Každá je pojmenována podle význačných osobnostech nebo událostech z korejské historie, a techniky daného tulu na ni odkazují. Například tul Yul-Gok se jmenuje podle pseudonymu velkého filozofa a učence Yil (1536-1584), o kterém se někdy mluví jako o korejském Konfuciovi. 38 pohybů sestavy odkazuje na jeho místo narození na 38. rovnoběžce, a diagram sestavy má tvar symbolu pro učence.
Závodník musí při cvičení přesně dodržet předepsané provedení. Rozhodčí hodnotí 5 položek:

  • technický obsah
  • energii
  • kontrolu dechu
  • stabilitu
  • správný rytmus sestavy

Na závodech cvičí dva závodníci současně stejný tul. Lépe ohodnocený závodník postupuje do dalšího kola. V této disciplíně se samozřejmě může soutěžit i v týmech. V takovém případě rozhodčí navíc posuzují týmovou spolupráci a jejich výkon jako celek. Hodnocení může ovlivnit i choreografie jejich nástupu a odchodu z cvičební plochy.

2. Sportovní boj – Matsogi

 

Závodníci jsou rozděleni do pěti váhových kategoriích. Zde závodníci dokazují, že techniky taekwondo, které předvedli při cvičení sestav dokaží rychle a efektivně použít i proti reálnému a pohybujícímu se soupeři. Při zápase se používají chrániče, je povolen jen lehký kontakt a zásahy jsou povoleny jen od pasu nahoru na přední stranu těla, aby se předešlo případným zraněním.
Zápas řídí středový rozhodčí a bodují 4 rohoví sudí, kteří na základě získaných bodů určí vítěze, který postupuje do dalšího kola. Disciplíny sportovního boje se mohou účastnit (na oficiálních závodech pořádaných Českým svazem taekwondo ITF) závodníci od 4. kupu (modrého pásku), kdy závodníci již dokáží kontrolovat své techniky a jsou pro tuto disciplínu technicky připravení.
Při bodování se hodnotí nejen počet zásahů, ale také jejich charakter: jestli byl veden rukou nebo nohou, ze země nebo z výskoku, přímo či z otočky... Za nedovolené údery se body odčítají, a za hrubé porušení pravidel může být závodník i diskvalifikován.

3. Speciální techniky – Tki

V této disciplíně se závodníci snaží zasáhnout předepsanými technikami kopů desku v co největší výšce či dálce, a tím nasbírat co nejvíce bodů. Tato disciplína je zaměřená na kontrolu obratnosti, přesnosti, koordinace a odrazu. Závodníci zasahují desky ve výšce až 2,90 m a nebo po přeskočení až 3,5m dlouhé a 70 cm vysoké překážky.

V kategii Tki vynikal i Hwang Ho Yong, hlavní instruktor Českého svazu Taekwon-Do ITF a držitel technického stupně 9. dan.  Ve své generaci se v nich stal nepřekonaným, a hned dvakrát v této disciplíně zvítězil na mistrovství Koreje. Díky tomu se instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku čí přeskoků překážek v jeho provedení dostaly i do základní učebnice taekwon-do, 15-tidílné encyklopedie, jejímž autorem je sám generál Choi Hong Hi (1918-2002). Ten o Hwangovi prohlásil, že jen díky němu mohl povýšit kopy ve výskoku na kopy v letu, neboť právě Hwang Ho-jong mu jako první prakticky dokázal, že v jednom výskoku lze technicky správně provést 3 i více kopů za sebou.

Při soutěžích se celkem provádí 5 technik, které jsou shodné pro muže i ženy: přímý kop (Twimyo nopi chagi), obloukový kop (Twimyo dollyo chagi), obloukový kop v otočce (Twimyo bandae dollyo chagi), boční kop v otočce (Twimyo dollimyo chagi) a kop do dálky (Twimyo nomo chagi).

 

4. Silové přerážení – Wirok

 

Zde závodníci dokazují, že techniky, které předvedly v předcházejících disciplínách mají i dostatečnou sílu pro účinnou sebeobranu. Předepsanými technikami se snaží přerazit co největší počet desek umístěních ve speciálních stojanech (dříve dřevěných, nyní plastových). Vyhrává závodník, který přerazil nejvíce desek a tím nasbíral nejvíce bodů. Disciplína silového přerážení je zařazena až od věkové kategorie juniorů, z důvodů neukončeného fyzického vývoje dětí a nebezpečí zranění.
Celkem se provádí 5 technik, které jsou rozdílné pro muže a ženy. Muži provádí úder pěstí (Ap joomok jirugi), sek (Sonkal yop taerigi), boční kop (Yopcha jirugi) , obloukový kop (Dollyo chagi) a obloukový kop v otočce (Bandae dollyo chagi).
Ženy místo úderu pěstí a obloukového kopu v otočce provádí úder loktem (Ap palkup) a boční kop v otočce (Dollimyo yopchagi).
Hodnotí se správné provedení techniky (tj. správná úderová plocha, stabilita) a procedura (přípravné postoje, naměření, atd.). Pokud závodník upadne, nebo se přidrží stojanu, není technika uznána. Je-li vše provedeno správně a ve stanoveném čase (30 sec. na jednotlivou techniku) přistupuje se k hodnocení síly techniky. Za zlomenou desku se udělují 3 body, za pouze nalomenou desku 1 bod.

5. Sebeobrana – Hosinsool

Zde se soutěží ve dvou kategoriích: žena proti dvěma útočníkům a muž proti třem útočníkům. V předem secvičené soutěžní ukázce musí závodníci v časovém limitu předvést minimálně povinný počet určených sebeobranných technik ve výskoku, úhybu, kopu dvěma směry ve výskoku, dvoj či trojkop, vyproštění z úchopu nebo držení či obrany proti zbraní. Hodnotí se technický obsah, týmová práce, přesnost a načasování a umělecký obsah (choreografie) a realističnost.

Jako jediná disciplína je Hoosin Sool nesoutěžní, protože zde jsou povoleny veškeré techniky Taekwondo, tedy i podmety, páky a další techniky, které by nemohly ani být ve volném souboji kontrolovatelné. Tato disciplína zahrnuje i sebeobranu proti ozbrojenému protivníkovi (nožem, tyčí apod.).

 

Publikováno  September 13th, 2017