Ibo matsogi – dvoukrokový souboj

Přípravný postoj bez naměřování je niunja so palmok deabi makgi (sedící postoj s přípravným středním blokem).

IBO MATSOGI NA 6. KUP

Na tento technický stupeň se procvičuje kop kaunde apcha busigi (kop vpřed na střední pásmo) s technikami rukou: nopunde ap jirugi (úder na střední či horní pásmo), sonkal yop taerigi (sek malíkovou hranou) a dung joomok nopunde taerigi (úhoz na spánek) v libovolném pořadí těchto technik.

Možné kombinace:

A — dung joomok nopunde taerigi + kaunde apcha busigi (úhoz na spánek + kop vpřed na střední pásmo)

B — sonkal yop taerigi + kaunde apcha busigi

C — kaunde apcha busigi + nopunde ap jirugi (kop vpřed na střední pásmo + úder na horní pásmo)

IBO MATSOGI NA 5. KUP

Na tento technický stupeň se procvičují kopy dolyo chagi (obloukový kop),  yop dolyo chagi (přetočený obloukový kop), yop chagi (boční kop) s technikami rukou, které znáte, v libovolném pořadí.

Možné kombinace:

D — dung joomok nopunde yop taerigi (úhoz na spánek) + kaunde dolyo chagi (obloukový kop na střední pásmo)

E — sonkal yop  taerigi + kaunde yop chagi (sek malíkovou hranou + boční kop na střední pásmo)

F — nopunde ap jirugi + kaunde yop dolyo chagi (úder na horní pásmo + přetočený obloukový kop na střední pásmo)

IBO MATSOGI NA 4. KUP

Na tento technický stupeň se procvičují kopy bandae dolyo chagi (obrácený obloukový kop), dolmyo yop chagi (boční kop s otočkou), anuro naeryo chagi (kop zhora směrem dovnitř) s technikami rukou v libovolném pořadí.

Možné kombinace:

G —  dung joomok nopunde taerigi + kaunde bandae dolyo chagi (úhoz na spánek + obrácený obloukový kop na střední pásmo)

H —  sonkal yop taerigi + kaunde dolmyo yop chagi (sek malíkovou hranou + boční kop na střední pásmo s otočkou)

I — kaunde ap jirugi + anuro naeryo chagi (úder na střední pásmo + kop zhora směrem dovnitř)

Publikováno  March 17th, 2015