Fyzické testy na zkoušky

Nezapomeňte se nechat sami a dostatečně včas před zkouškami přezkoušet pověřenými asistenty trenérů ze splnění zde uvedených fyzických testů, aby jste v případě jejich nesplnění měli čas si je úspěšně zopakovat!

Splnění těchto požadavků je podmínkou k připuštění k samotné zkoušce. Neměl by to být problém, pokud pravidelné tréninky neodbýváte.

   9. kup  8. kup  7. kup  6. kup  5. kup  4. kup  3. kup a
 vyšší
kliky široké 10 12 14 16 18 20 25
kliky úzké 6 8 10 12 14 16 20
dřepy 20 25 30 35 40 45 50
břicho - sklapovačky 15 20 25 30 35 40 45
švihadlo na čas min 80 přeskoků
/ 1 minuta
min 90 přeskoků
/ 1 minuta
min 100 přeskoků
/ 1 minuta
min 110 přeskoků
/ 1 minuta
min 120 přeskoků
/ 1 minuta
min 130 přeskoků
/ 1 minuta
min 140 přeskoků
/ 1 minuta

Pouze vyjímečně může na zdůvodněnou žádost cvičence udělit z uvedených limitů vyjímku hlavní trenér školy Silla.

Provedení cviků pro prokázání fyzické zdatnosti

kliky úzké:
a) pánské provedení – výchozí pozice - tělo rovně napnuté v jedné rovině se stehenními kostmi, ruce směřují kolmo k vodorovné podlaze a opírají se o zem ve vzdálenosti na šíři ramen od sebe a to buď dlaněmi s prsty směřujícími dopředu, nebo se dotýkají plochou úderových kloubů pěstí, přičemž pěsti jsou v poloze „sevo“, pohled směřuje dopředu, napnuté nohy (tělo ve všech fázích cviku musí být v přímce) se opírají špičkami ve vzdálenosti na šíři ramen. Při pohybu dolů i nahoru se lokty pohybuji podél žeber cvičence, takže zabírají především tricepsy. Do měřeného výkonu jsou započítány pouze ty cviky, při kterých se změní úhel v lokti o více jak 95 stupňů!

b) dámské provedení – výchozí pozice - tělo rovně napnuté v jedné rovině se stehenními kostmi, ruce směřují kolmo k vodorovné podlaze a opírají se o zem ve vzdálenosti na šíři ramen od sebe a to buď dlaněmi s prsty směřujícími dopředu, nebo se dotýkají plochou úderových kloubů pěstí, přičemž pěsti jsou v poloze „sevo“, pohled směřuje dopředu, nohy se opírají o kolena a osy stehenních kostí jsou jak ve výchozí pozici tak po celou dráhu cviku rovnoběžné s osou zad! Při pohybu dolů i nahoru se lokty pohybuji podél žeber cvičence, takže zabírají především tricepsy. Do měřeného výkonu jsou započítány pouze ty cviky, při kterých se změní úhel v lokti o více jak 95 stupňů!

kliky široké:
a) pánské provedení – výchozí pozice - tělo rovně napnuté ruce se opírají dlaněmi o zem ve vzdálenosti dvojnásobku šíře ramen (takže v dolní poloze pak při správném provedení směřují osy předloktí kolmo k vododorovné podlaze) a prsty směřují dopředu, z bočního pohledu směřují ruce kolmo k vodorovné podlaze, pohled směřuje dopředu, napnuté nohy se opírají špičkami ve vzdálenosti na šíři ramen. Při pohybu dolů i nahoru zabírají zejména prsní svaly a  tricepsy. Do měřeného výkonu jsou započítány pouze ty cviky, při kterých se změní úhel v lokti o více jak 90 stupňů!

b) dámské provedení – výchozí pozice - tělo rovně napnuté ruce se opírají dlaněmi o zem ve vzdálenosti dvojnásobku šíře ramen (takže v dolní poloze pak při správném provedení směřují osy předloktí kolmo k vododorovné podlaze) a prsty směřují dopředu, z bočního pohledu směřují ruce kolmo k vodorovné podlaze, pohled směřuje dopředu, nohy se opírají o kolena a osy stehenních kostí jsou jak ve výchozí pozici tak po celou dráhu cviku rovnoběžné s osou zad! Při pohybu dolů i nahoru zabírají zejména prsní svaly a  tricepsy. Do měřeného výkonu jsou započítány pouze ty cviky, při kterých se změní úhel v lokti o více jak 90 stupňů!

dřepy:
Ve výchozí pozici jsou nohy napnuté, středy chodidel na šíři ramen, celá plocha chodidel spočívá na zemi (a také po celou dobu průběhu cviku!), osy chodidel jsou rovnoběžné nebo maximálně vychýleny o 30stupňů z rovnoběžného směru. Ruce jsou v pěst ve výši brady a celá předloktí se dotýká až po lokty rovněž po celou dobu cvičení! Při pohybu dolů se cvičenec snaží zachovat co možná nejsvislejší polohu osy zad. Do měřeného výkonu jsou započítány pouze ty cviky, kdy se předloktí celou dobu dotýkají navzájem před tělem, chodidla zůstávají celou plochou na zemi a při kterých se změní úhel v kolenních kloubech alespoň o 95stupňů!

břicho – Sklapovačky se skrčenými nohami:
Popis – tělo ve výchozí pozici leží na tatami, nohy natažené, ruce vzpažené. Při cviku ruce švihnou do předpažení, zvedne se tělo do sedící pozice a současně se přitáhnou kolena na prsa (skrčí se kolena). Pak se tělo opět natáhne a položí.

švihadlo na čas a počet přeskoků:
Ve výchozí pozici je švihadlo za patami cvičence. Postoj je s chodidly vedle sebe  ve vhodné vzdálenosti od sebe. Odrazy se musí dít prostřednictvím lýtkových svalů! Do měřeného výkonu jsou započítány pouze ty přeskoky které nebyly proloženy tzv. „meziskoky“ nebo náznaků meziskoků a kdy nohy cvičence se viditelně neohýbají v kolenních kloubech. V případě že dojde k přerušení pohybu švihadla nárazem o nohy cvičence apod. musí cvičenec co nejrychleji znovu začít v daném časovém limitu správně skákat aby stihl požadované počty skoků v daném časovém limitu!

Nezapomeňte se nechat sami a dostatečně včas před zkouškami přezkoušet pověřenými asistenty trenérů ze splnění zde uvedených fyzických testů, aby jste v případě jejich nesplnění měli čas si je úspěšně zopakovat!

Publikováno  November 12th, 2018